Tror du att din släkt kommer från samhällets översta skikt?

Enligt en ny studie om unika efternamn världen över, tar rörelser in och ut inom överklassen inte bara några generationer, utan århundraden.

Om man inte bara mäter inkomst och välstånd, utan även yrke, utbildning och livslängd, har forskare funnit att det tar 300 till 450 år för ättlingar från överklassfamiljer att bli normal medelklass. För fattiga familjer tar det generellt lika lång tid, 10 till 15 generationer, att arbeta sig upp till medelklassen.

  • Prova gratis i 14 dagar
    Starta nu

Forskare vid University of California, Davis, och London School of Economics genomförde en studie som de publicerade i tidskriften “Human Nature”. Forskarna baserade studien på familjer med unika efternamn. Dessa unika efternamn gjorde det möjligt för dem att spåra familjer via släkttavlor och offentliga handlingar. I England valde man aristokratiska namn som Atthill, Bunduck, Balfour, Bramston, Cheslyn och Conyngham.

Samhällsvetarna letade efter dessa och andra unika överklassnamn bland studenter som hade studerat på universiteten i Oxford och Cambridge mellan 1170 och 2012, bland rika godsägare mellan 1236 och 1299 samt i register över bevakade testamenten efter 1858 – vilka finns tillgängliga på Ancestry.com.

De fann att den sociala rörligheten under sen medeltid i England inte skiljde sig avsevärt från den i dagens England. För hantverkare, som inte kunde läsa och skriva, i byarna på 1300-talet tog det sju generationer för att tillfullo införlivas i den utbildade eliten på 1500-talet. Även det omvända gäller för de som dog mellan 1999 och 2012, och hade ett av de 181 mer sällsynta efternamnen från välbeställda familjer under mitten av 1800-talet, var mer än tre gånger rikare än genomsnittspersonen.

Den långsamma sociala rörligheten verkar vara ett universellt fenomen, som inte påverkas av politiska krafter. Forskarna hittade 13 ovanliga kinesiska efternamn bland den utbildade eliten under 1800-talet. Idag, trots den kommunistiska revolutionen i Kina, social oro under kulturrevolutionen och många familjers utflyttning till Taiwan och Hong Kong, är personer med de 13 efternamnen oproportionerligt välbeställda och inflytelserika och återfinns som professorer och studenter på elituniversiteten, inom statsförvaltningen och som företagsledare.

  • Prova gratis i 14 dagar
    Starta nu

Forskarna har svårt att förklara varför den sociala rörligheten går så långsamt, trots yttre politiska och sociala krafter, och man anar att genetiska faktorer spelar en viss roll.

USA är inte tillräckligt gammalt för att det ska vara möjligt att testa forskarnas teorier. Men detta har inte hindrat många observatörer från att identifiera vissa efternamn som kännetecknar förmögenhet i USA.

Det finns till exempel cirka 100 personer med namnet Mellons i livet idag vars sammanlagda förmögenhet uppgår till 12 miljarder dollar. En förmögenhet som grundlades under mitten av 1800-talet när deras förfader grundade en bankverksamhet. Det hundratalet nu levande medlemmarna av Rockefeller-klanen delar på 10 miljarder dollar, en förmögenhet som byggdes upp i och med att John D. Rockefeller grundade Standard Oil 1870.

Med endast 1 miljard dollar kommer Kennedy-familjens rikedom att stå i skuggan för mindre romantiska familjedynastier (den mest förmögna familjen i världen är Walton-klanen, vars förmögenhet grundlades 1962 när Wal-Mart-kedjan började byggas upp), men 30 Kennedy-arvtagare lever idag med ett namn som associeras med den amerikanska drömmen.

Det är bara tiden som kan avgöra hur länge det ska ta innan dessa arvingar börjar köra taxi. Under tiden, om du har ett unikt efternamn eller om du heter Svensson, kan Ancestry hjälpa dig att ta reda på vad dina förfäder arbetade med och hur länge de levde – enligt forskare är detta tecken på hur de passar in i den sociala hierarkin.

– Sandie Angulo Chen