Tävlingsvillkor för Ancestry Sveriges tävling på Facebook för Internationella DNA-dagen 2019

Tävlingen anordnas av Ancestry Information Operations Unlimited Company, 70 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, Irland.

Tävlingen är öppen för all som är över 18 år, boende i Sverige och som har ett Facebook-konto för personligt bruk. Tävlingen är ej öppen för företag och organisationer, ej heller för anställda hos Ancestry samt deras familjemedlemmar.

Tävlingen startar torsdagen den 25:e april och stänger torsdagen den 2:e maj.

För att delta måste deltagare besöka AncestrySE Facebook sida (https://www.facebook.com/AncestrySE/) under tävlingsperioden, och kommentera på Facebook-posten för tävlingen genom att besvara en av dessa två frågor: “AncestryDNA har hjälpt mig upptäcka…” eller “Jag skulle vilja att AncestryDNA hjälper mig upptäcka…”. Frågorna besvarar deltagaren genom att ladda upp en video på sig själv i vilken deltagaren besvarar frågorna. Videon ska avslutas med deltagarens namn. Videon ska vara mellan 30 sekunder till två minuter lång och laddas upp i .mpeg4-format. Det är bara tillåtet att ladda upp en video per deltagare.

Ancestry ansvarar inte för bidrag som inte fullgjorts, blivit raderade eller inte inkommit på giltigt sätt enligt dessa tävlingsvillkor. En (1) vinnare väljs slumpmässigt från listan över samtliga deltagare varje dag från och med den 26:e april.

Vinnaren kommer att erhålla två AncestryDNA-test.

Priset kan ej bytas ut mot pengar och ej heller föras vidare till annan person.

Vinnaren kommer att meddelas genom en svarspostering till det vinnande bidraget och genom ett privat inbox-meddelande på Facebook. Vinnaren måste svara på meddelandet inom fem (5) dagar med sina fullständiga kontaktuppgifter; namn, postadress och mobiltelefonnummer. Vid uteblivet svar förbehåller Ancestry sig rätten att utse en annan vinnare.

Beslutet om vinnare är slutgiltig och bindande. Ancestry förbehåller sig rätten att ändra eller annullera tävlingen utan förvarning. Denna tävling är inte på något sätt sponsrad av, administrerad av eller anordad i samarbete med Facebook. Deltagarna godkänner genom sitt deltagande att de delar med sig av sin information till Ancestry och inte till Facebook, samt avlöser Facebook från ansvarstagande av denna tävling så långt som lagen tillåter. Alla frågor, kommentarer eller klagomål gällande denna tävling ska riktas till Ancestry och inte till Facebook.

Utlåtanden om tävlingen sker genom Ancestrys svenska sociala media-sidor: Facebook, Instagram och Twitter.

 

För att få reda på vinnarna, skriv till Ancestry Information Operations Unlimited Company på ovanstående adress. Alla personuppgifter som mottas av Ancestry i anslutning till tävlingen kommer uteslutande att användas i överensstämmelse med Ancestrys integritetspolicy. Du samtycker också till att Ancestry behandlar ditt namn och boende ort för administrativa ändamål relaterade till tävlingen.