Tävlingen anordnas av Ancestry Ireland Unlimited Company, 70 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, Ireland.

Tävlingen är öppen för all som är över 18 år, boende i Sverige och som har ett Facebook konto för personligt bruk. Tävlingen är ej öppen för företag och organisationer, ej heller för anställda hos Ancestry samt deras familjemedlemmar.

Tävlingen startar fredagen den 8:e februari kl.9.00 svensk tid och stänger torsdagen den 14:e februari kl.24.00 svensk tid.

Endast ett tävlingsbidrag per person.

För att delta måste deltagare besöka AncestrySE Facebook sida (https://www.facebook.com/AncestrySE/) under tävlingsperioden, och kommentera på Facebook posten för denna tävling med ett maximalt 25 ord på frågan; Om du kunde gå på en dejt vart som helst i världen, vart skulle det vara och varför?

Ancestry ansvarar inte för bidrag som inte fullgjorts, blivit raderade eller inte inkommit på giltigt sätt enligt dessa tävlingsvillkor.

En (1) vinnare kommer att utses av en oberoende person efter sista tävlingsdagen. Bidragen kommer att bedömas efter följande kriterier; skickligt utformat svar med tydlig koppling till tävlingsfrågan, kreativitet och originalitet.

Vinnaren kommer att erhålla två AncestryDNA-test. Värdet på priset är 198 €uro (99 €uro per AncestryDNA-test).

Priset kan ej bytas ut mot pengar och ej heller föras vidare till annan person.

Vinnaren kommer att meddelas genom en svarspostering till det vinnande bidraget på AncestrySE Facebook sida inom 24 timmar efter att tävlingen har avslutats. Vinnaren måste sedan skicka ett privat meddande till AncestrySE på Facebook innehållande för- och efternamn samt den postadress dit priset ska skickas. Om en vinnare inte svarar med ett privat meddelande till AncestrySE på Facebook med de efterfrågade uppgifterna inom fem dagar reserverar Ancestry rätten att utse en annan vinnare.

Beslutet om vinnare är slutgiltig och bindande. Ancestry reserverar även rätten för att ändra eller annullera tävlingen utan förvarning.

Denna tävling är inte på något sätt sponsrad av, administrerad av eller anordad i samarbete med Facebook. Tävlande godkänner genom sitt deltagande att de delar med sig av sin information till Ancestry samt avlöser Facebook från ansvarstagande av denna tävling så långt som lagen tillåter. Alla frågor, kommentarer eller klagomål gällande denna tävling ska riktas till Ancestry och ej till Facebook.

Genon att delta i tävlingen ger du ditt godkännande för Ancestry att använda dina personliga uppgifter vid adminstrativa göromål relaterade till denna tävling samt ger Ancestry tillåtelse till att inkludera ditt Facebook användarnamn och/eller förnamn, boende ort och tävlingssvar i en Facebook post på AncestrySE Facebook sida där vinnaren kommer att presenteras.

Personliga uppgifter delade med Ancestry som en del av deltagandet till denna tävling kommer ej att delas vidare till andra företag eller organisation utöver vad som är rimligt och nödvändigt för administration av tävlingen samt leverans av priset till vinnaren.